LIST OTWARTY

Polska cieszy się dziś gwarancjami bezpieczeństwa – bez precedensu w naszej historii.
Członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, że na naszych oczach kraj zmienia się na lepsze.
Pojawiły się jednak nowe wyzwania i nowe zagrożenia. Aneksja Krymu oraz agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy zakwestionowały europejski porządek i bezpieczeństwo sąsiadów Rosji. Unia Europejska znalazła się pod dramatyczną presją migracji z ogarniętych niepokojem krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Strefa euro boryka się nadal z poważnymi skutkami kryzysu finansowego.

Państwa europejskie nie zawsze w sposób jednakowy postrzegają zewnętrzne zagrożenia, a palącym problemom mogą skutecznie stawić czoła jedynie wspólne działania całej Unii Europejskiej. Dlatego polityka zagraniczna Polski musi opierać się na wiedzy i doświadczeniu – niezbędnym do budowania koalicji na rzecz naszych polskich, ale także europejskich interesów. Zdolność do pozyskiwania partnerów i sojuszników jest kluczowa. Awanturnictwo, kompleksy i konflikty powodują alienację
i stawiają nas na przegranej pozycji, czego Polska doświadczyła w latach 2005 – 2007. Pamiętajmy
o tym w obliczu zagrożenia, które nadciągnęło ze wschodu. Polityka zagraniczna Polski musi być przewidywalna i wiarygodna – bez tego nigdy nie przyniesie efektów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest fundamentem polityki zagranicznej. Prezydent Bronisław Komorowski gwarantuje Polsce wiarygodność i skuteczność na arenie międzynarodowej. Polska zasługuje, żeby kierowali nią politycy odpowiedzialni, pozbawieni lęków i kompleksów – a tym samym skuteczni.

Adam Daniel Rotfeld
Radosław Sikorski
Dariusz Rosati
Włodzimierz Cimoszewicz
Andrzej Olechowski