– Polacy mają prawo wiedzieć, czy grozi im katastrofa finansów państwa – piszą w liście otwartym do premiera Mateusza Morawickiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego byli ministrowie finansów. Domagają się też pilnego ujawnienia wpływów podatkowych, szczególnie z tytułu VAT, za maj. Twierdzą, że minister finansów je zna, ale zwleka z ich upublicznieniem ze względu na nadchodzące wybory prezydenckie.

Pod listem podpisali się: Leszek Balcerowicz, Jarosław Bauc, Marek Belka, Andrzej Olechowski, Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek. Poniżej publikujemy pełną treść listu byłych ministrów finansów.

LIST OTWARTY BYŁYCH MINISTRÓW FINANSÓW DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO I MINISTRA FINANSÓW TADEUSZA KOŚCIŃSKIEGO

Polacy mają prawo wiedzieć, czy grozi im katastrofa finansów państwa. W kwietniu dochody budżetu państwa z VAT spadły o 22,5%. Jest to najgłębszy spadek w historii, a przecież dochody te stanowią 40% całości przychodów państwa polskiego.

Spadek dochodów w maju z pewnością się znacząco pogłębił. O ile bowiem dochody kwietniowe odzwierciedlały aktywność gospodarczą w marcu, to dochody w maju są wynikiem aktywności kwietniowej. Wiemy już, że była ona dramatycznie niższa niż miesiąc wcześniej. To dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej widać w dynamice sprzedaży detalicznej, która po nie spotykanym wcześniej spadku w marcu o 7 proc. rok do roku, w kwietniu odnotowała jeszcze silniejsze załamanie sięgające aż -22,6 proc.!

Załamanie przychodów podatkowych następuje nie tylko ze względu na spadek aktywności gospodarczej, ale także ze względu na zjawisko tzw. pro-cykliczności tych dochodów – szczególnie dotkliwe w przypadku dochodów z VAT. Dane kwietniowe pokazują jego niszczycielską siłę: spadek dochodów z VAT był ponad trzy razy silniejszy niż powiązanej z nim sprzedaży detalicznej. Rząd uparcie lekceważył jego istnienie, mimo ostrzeżeń ekonomistów, i konsekwentnie zadłużał państwo w okresie rekordowo sprzyjającej koniunktury w Europie, gdy inne kraje czyniły oszczędności poprzez nadwyżki w budżecie.

Polacy, idąc do urn 28 czerwca by wybrać prezydenta RP mają prawo wiedzieć, jaki jest prawdziwy stan gospodarki polskiej. Czy czekającemu ich w nadchodzących miesiącach wzrostowi bezrobocia nie będzie towarzyszył głęboki kryzys finansów państwa. Minister finansów i rząd nie mają prawa ukrywać przed rodakami prawdziwego stanu gospodarki. Wiemy, że majowe dochody podatkowe w tym z VAT są dobrze znane ministrowi finansów już od wielu dni. Dlatego żądamy natychmiastowego upublicznienia dochodów podatkowych, a szczególnie dochodów VAT, za maj 2020.

Podpisali:

Leszek Balcerowicz
Jarosław Bauc
Marek Belka
Andrzej Olechowski
Jacek Rostowski
Mateusz Szczurek