Open letter to European Leaders at Malta summit

President Trump’s executive order is an assault on Europe’s interests and values. It condemns entire nations and prevents refugees who have committed no crime from finding safety, making an international response to the refugee crisis all the harder. It risks setting back co-operation on terrorism while stimulating ISIS’s recruitment. We call on the European leaders in La Valletta to respond in three ways:

1. The EU should speak with one voice in defence of international agreements and basic human rights, including the right of refuge. Seeking special deals on a country-by-country basis will simply weaken everyone.
2. The EU should launch a rule of law mission to assist EU citizens and refugees in American ports and airports. The EEAS and the member states should coordinate efforts in Washington, in order to offer the best consular protection to European citizens possible. Dual citizens should not be discriminated on the basis of their second passport.
3. The isolationist policies of our transatlantic neighbour should drive European nations closer together in sharing intelligence within the EU in order to enhance protection against terrorist threats. It is high time to think about European security, both internally and externally, in a more consolidated and responsible fashion.

Europe’s place in the world is under threat from power politics, closed borders and closing societies. European leaders should not stand by as international agreements aimed at protecting the weak, the vulnerable, those fleeing war and torture are invalidated by late night executive orders .

Signatories:
1. Joaquín Almunia Former vice-president of the European commission
2. Gordon Bajnai Former prime minister of Hungary
3. Carl Bildt Former prime minister of Sweden
4. John Bruton Former taoiseach of Ireland
5. Gunilla Carlsson Former international development cooperation minister of Sweden
6. Tibor Dessewffy President, Demos Hungary
7. Hans Eichel Former finance minister of Germany
8. Joschka Fischer, Former vice-chancellor and foreign affairs minister of Germany
9. Karin Forseke Chairman, Alliance Trust Plc
10. Lykke Friis Former minister for climate, energy and gender equality, Denmark
11. Carlos Gaspar Member of the board of directors, Portuguese Institute of International Relations (IPRI)
12. Sylvie Goulard Member of the European parliament
13. Teresa Gouveia Trustee to the board of the Calouste Gulbenkian Foundation; former foreign minister of Portugal
14. Heather Grabbe Executive director, Open Society Policy Institute
15. Ulrike Guérot Founder & Director, European Democracy Lab; Professor Danube University
16. Connie Hedegaard Former European commissioner for climate action
17. Sandra Kalniete Former foreign minister of Latvia; Member of the European parliament
18. Roderich Kiesewetter CDU special representative for foreign affairs
19. Bassma Kodmani Executive director, Arab Reform Initiative
20. David Koranyi Director, Energy Diplomacy Initiative, Global Energy Center, The Atlantic Council
21. Brigid Laffan Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Global Governance Programme, European University Institute
22. Pascal Lamy Former director-general of the WTO; former EU commissioner
23. Mark Leonard Director, European Council on Foreign Relations
24. Sonja Licht President, Belgrade Fund for Political Excellence
25. Martin Lidegaard Former foreign minister of Denmark
26. Irene Lozano Writer; former member of the Congress of Deputies
27. Miguel Maduro Professor and director, Global Governance Programme at the European University Institute; former minister
28. Kalypso Nicolaïdis Professor of international relations, University of Oxford
29. Christine Ockrent Commentator and writer; Presenter of Affaires Internationales, France Culture Radio
30. Andrzej Olechowski Former foreign minister of Poland
31. Dick Oosting Former CEO, European Council on Foreign Relations
32. Behlul Ozkan Assistant professor, Marmara University
33. Žaneta Ozoliņa Professor, University of Latvia; former director, Latvian Centre for Human Rights
34. George Papandreou Former prime minister of Greece
35. Lapo Pistelli Senior vice-president, stakeholder relations for business development support, ENI; former deputy foreign minister of Italy
36. Albert Rohan Austrian ambassador (retired)
37. Adam D. Rotfeld Former foreign minister of Poland; Co-chairman of Polish-Russian Group on Difficult Matters; Commissioner of Euro-Atlantic Security Initiative
38. Baroness Janet Royall Former leader of the opposition in the UK House of Lords
39. Daniel Sachs CEO, Proventus
40. Marietje Schaake Member of the European parliament
41. Wolfgang Schüssel Former chancellor of Austria
42. Aleksander Smolar Chairman of the board, Stefan Batory Foundation
43. Javier Solana Former secretary general of Nato
44. Alexander Stubb Former prime minister of Finland
45. Ion Sturza Founder and chairman, Fribourg Capital; former prime minister of Moldova
46. Hannes Swoboda Former president, Progressive Alliance of Socialists and Democrats, European parliament
47. Anna Terrón Special adviser to the European commissioner for trade; President, InStrategies
48. Nathalie Tocci Deputy director, Istituto Affari Internazionali
49. Jose Ignacio Torreblanca Editorial director, El País
50. Erkki Tuomioja Former foreign minister of Finland
51. Ivan Vejvoda Director, Europe Project, Institute for Human Sciences
52. Antonio Vitorino Lawyer; former EU commissioner
53. André Wilkens Publisher and author

TŁUMACZENIE

List otwarty do europejskich przywódców na szczycie w Malcie

Rozporządzenie wykonawcze wydane przez prezydenta Trumpa stanowi atak na europejskie wartości i interesy. Piętnuje ono całe narody i uniemożliwia uchodźcom, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, znalezienie schronienia, utrudniając międzynarodową reakcję na kryzys uchodźczy. Może ono również osłabić współpracę w walce z terroryzmem, zapewniając zarazem ISIS nowych rekrutów. Wzywamy europejskich przywódców zgromadzonych w La Valetcie, by zareagowali na trzy sposoby:
1. UE powinna jednym głosem bronić porozumień międzynarodowych i podstawowych praw człowieka, wliczając w to prawo do azylu. Próby uzyskania specjalnych porozumień przez poszczególne państwa jedynie osłabią wszystkich.
2. UE powinna utworzyć misję rządów państwa prawa, by wspomóc obywateli UE oraz uchodźców w amerykańskich portach i lotniskach. Europejska Służba Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie powinny skoordynować swoje działania w Waszyngtonie, by zapewnić możliwie szerokie wsparcie konsularne dla obywateli UE. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo nie mogą być dyskryminowane z powodu ich drugiego paszportu.
3. Izolacjonistyczna polityka naszego transatlantyckiego sąsiada powinna skłonić państwa europejskie do bliższej współpracy w kwestii wymiany danych wywiadowczych w ramach UE, by zwiększyć ochronę przed zagrożeniami terrorystycznymi. Najwyższy czas, by zacząć myśleć o bezpieczeństwie Europy – wewnętrznym i zewnętrznym – w bardziej skonsolidowany i odpowiedzialny sposób.

Power politics, zamknięte granice i zamykające się społeczeństwa są zagrożeniem dla światowej pozycji Europy. Europejscy liderzy nie mogą być obojętni, gdy porozumienia międzynarodowe broniące najsłabszych i najbardziej zagrożonych, uciekających przed wojną i torturami, są unieważnianie rozporządzeniem wydanym późną nocą.

Lista sygnatariuszy :

1. Joaquín Almunia Former vice-president of the European commission
2. Gordon Bajnai Former prime minister of Hungary
3. Carl Bildt Former prime minister of Sweden
4. John Bruton Former taoiseach of Ireland
5. Gunilla Carlsson Former international development cooperation minister of Sweden
6. Tibor Dessewffy President, Demos Hungary
7. Hans Eichel Former finance minister of Germany
8. Joschka Fischer, Former vice-chancellor and foreign affairs minister of Germany
9. Karin Forseke Chairman, Alliance Trust Plc
10. Lykke Friis Former minister for climate, energy and gender equality, Denmark
11. Carlos Gaspar Member of the board of directors, Portuguese Institute of International Relations (IPRI)
12. Sylvie Goulard Member of the European parliament
13. Teresa Gouveia Trustee to the board of the Calouste Gulbenkian Foundation; former foreign minister of Portugal
14. Heather Grabbe Executive director, Open Society Policy Institute
15. Ulrike Guérot Founder & Director, European Democracy Lab; Professor Danube University
16. Connie Hedegaard Former European commissioner for climate action
17. Sandra Kalniete Former foreign minister of Latvia; Member of the European parliament
18. Roderich Kiesewetter CDU special representative for foreign affairs
19. Bassma Kodmani Executive director, Arab Reform Initiative
20. David Koranyi Director, Energy Diplomacy Initiative, Global Energy Center, The Atlantic Council
21. Brigid Laffan Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Global Governance Programme, European University Institute
22. Pascal Lamy Former director-general of the WTO; former EU commissioner
23. Mark Leonard Director, European Council on Foreign Relations
24. Sonja Licht President, Belgrade Fund for Political Excellence
25. Martin Lidegaard Former foreign minister of Denmark
26. Irene Lozano Writer; former member of the Congress of Deputies
27. Miguel Maduro Professor and director, Global Governance Programme at the European University Institute; former minister
28. Kalypso Nicolaïdis Professor of international relations, University of Oxford
29. Christine Ockrent Commentator and writer; Presenter of Affaires Internationales, France Culture Radio
30. Andrzej Olechowski Former foreign minister of Poland
31. Dick Oosting Former CEO, European Council on Foreign Relations
32. Behlul Ozkan Assistant professor, Marmara University
33. Žaneta Ozoliņa Professor, University of Latvia; former director, Latvian Centre for Human Rights
34. George Papandreou Former prime minister of Greece
35. Lapo Pistelli Senior vice-president, stakeholder relations for business development support, ENI; former deputy foreign minister of Italy
36. Albert Rohan Austrian ambassador (retired)
37. Adam D. Rotfeld Former foreign minister of Poland; Co-chairman of Polish-Russian Group on Difficult Matters; Commissioner of Euro-Atlantic Security Initiative
38. Baroness Janet Royall Former leader of the opposition in the UK House of Lords
39. Daniel Sachs CEO, Proventus
40. Marietje Schaake Member of the European parliament
41. Wolfgang Schüssel Former chancellor of Austria
42. Aleksander Smolar Chairman of the board, Stefan Batory Foundation
43. Javier Solana Former secretary general of Nato
44. Alexander Stubb Former prime minister of Finland
45. Ion Sturza Founder and chairman, Fribourg Capital; former prime minister of Moldova
46. Hannes Swoboda Former president, Progressive Alliance of Socialists and Democrats, European parliament
47. Anna Terrón Special adviser to the European commissioner for trade; President, InStrategies
48. Nathalie Tocci Deputy director, Istituto Affari Internazionali
49. Jose Ignacio Torreblanca Editorial director, El País
50. Erkki Tuomioja Former foreign minister of Finland
51. Ivan Vejvoda Director, Europe Project, Institute for Human Sciences
52. Antonio Vitorino Lawyer; former EU commissioner
53. André Wilkens Publisher and author

link do GW, która opublikowała list:
http://wyborcza.pl/7,75399,21327745,europejscy-politycy-i-eksperci-apeluja-do-ue-broncie-praw.html