Posłanie do polskiej opinii publicznej

Europejskie standardy demokratyczne stanowią dziś dla państw i narodów, które je stosują, trwałą podstawę stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju. Do istoty tych norm należą:

 • poszanowanie, w szczególności przez władzę publiczną, wolności i godności człowieka;
 • swoboda wiary, przekonań i wypowiedzi;
 • państwo o wyraźnym podziale władz, pomocnicze wobec społeczeństwa i chroniące jednostkę;
 • prawo i system jego egzekucji będące tarczą chroniącą obywatela i jego wolność, a nie tylko mieczem wymierzonym w przestępców.

Wyrażamy poważne zaniepokojenie naruszeniem europejskich standardów przez obecne władze Rzeczpospolitej. Te nieodpowiedzialne i niebezpieczne praktyki skutkują:

 • naruszaniem prywatności i godności obywateli;
 • naruszaniem autonomii społeczeństwa;
 • ograniczaniem dostępu do wypowiedzi publicznej;
 • rozbudową i umacnianiem aparatu represji;
 • pogłębianiem podziałów społecznych;
 • eskalacją agresji, pomówień i demagogii w debacie publicznej;
 • próbami narzucenia jednej prawdy – moralnej, politycznej, historycznej.

Ostrzegamy przed bagatelizowaniem tych praktyk. Europejskie standardy demokratyczne muszą być w naszym kraju bezwzględnie przestrzegane! Zgoda na ich ignorowanie, omijanie lub obniżanie byłaby tragicznym w skutkach błędem.

Apelujemy o podejmowanie działań na rzecz przestrzegania w naszym kraju europejskich standardów demokratycznych. Bez aktywności obywateli i wyborców, bez osobistego zaangażowania każdego z nas nie unikniemy nieuchronnej degradacji sfery publicznej. Bezczynność oddali nas od naszych ideałów i marzeń. Wyrzuci nas poza nawias wspólnoty europejskiej.

Deklarujemy nasz czynny udział we wszelkich obywatelskich działaniach na rzecz przestrzegania europejskich standardów demokratycznych.

Deklarację podspisali: Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski oraz Lech Wałęsa.